Vår CNC-plotter

CNC-plotter specifikation
Fräsplotter

arbetsyta 2100 x 3000 x 200 mm
ökad effekt 5,5 kW spindel
ytterligare 2,2 kW spindel (pneumatiskt sänkt)
spindel på ett industrilager, vätskekyld (24 k o / min)
förstärkt ram- och grindkonstruktion
frekvensomriktare på tandstänger (x, y)
zaxelns drivning med kulskruv
T-formad tabell
optiska grindar - elektroniskt säkerhetssystem
extraktionsfot
vakuumtabell
styrdator
programvara
Pages