Starta produktionen i Polen nu

Varför är det värt att producera i Polen?

Tillverkning i Polen erbjuder många fördelar såsom lägre produktionskostnader, lägre arbetskostnader, snabbare leveranstider, direkt tillgång till den polska marknaden och ekonomiskt stöd från regeringen. Dessutom har Polen en hög nivå av tekniskt kunnande, är engagerad i innovation och har ett omfattande väg-, luft- och hamnnät som underlättar förflyttning av produkter. Av alla dessa skäl är produktionen i Polen mycket lönsam och kan vara en fördelaktig lösning för företag runt om i världen.


STARMAX PRODUKTION – rätt val

Fabriksanställda är erfarna och tillhandahåller högkvalitativa produkter. Samarbete med en polsk fabrik sparar tid och pengar, eftersom produktionen i Polen är billigare.


STARMAX erbjuder olika tillverkningstjänster, inklusive stålsvetsning, laserskärning av olika metaller, tubbockning, plåtbockning, pulverlackering och tillverkning av prefabricerade komponenter och färdiga produkter. Fabriken har alla nödvändiga kvalitetscertifikat och använder den senaste tekniken, vilket gör att den kan garantera högkvalitativ produktion.


En annan fördel med att arbeta med STARMAX är fabrikens snabba leveranstider. De levereras i tid, vilket gör att det tyska företaget kan göra produktionen i tid.


Dessutom garanteras låga produktionskostnader eftersom de anställda är kvalificerade och teknikerna är moderna.Om du letar efter en leverantör som kan leverera högkvalitativa produkter i tid och till ett rimligt pris, är STARMAX ditt perfekta val.Diversifiering av produktionen

Att diversifiera produktionen till olika länder har många fördelar. Först och främst är det ett utmärkt sätt att minska risken. När produktionen är koncentrerad till bara ett land är ett företag mer sårbart för säsongsmässiga fluktuationer i råvarupriser, regulatoriska förändringar, en instabil handelsmiljö med mera. Att sprida produktionen över många olika länder kan bidra till att minimera riskerna.En annan fördel med att diversifiera produktionen i olika länder är att öka produktionsflexibiliteten. Diversifieringen av produktionen gör det möjligt för företag att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden genom att expandera sin verksamhet till nya marknader eller introducera nya produkter.Diversifieringen av produktionen gör också att företagen kan dra nytta av olika anläggningar och kommersiella villkor som finns i varje land. Detta kan innefatta tillgång till särskilda resurser eller förmånliga handelsvillkor som kan ge företaget en fördel gentemot sina konkurrenter.


Produktion inom stål- och maskinindustrin - etapper

Produktionen inom stål- och maskinindustrin kännetecknas av en hög grad av komplexitet. Produktionsprocessen består av flera steg inklusive produktdesign, materialförsörjning, bearbetning, svetsning, målning, montering och testning.


Produktdesignen kräver användning av tekniskt stöd, som t.ex B. CAD/CAM-programvara för att skapa modeller och visualisera produkter. När man skapar ett projekt är det också viktigt att det uppfyller vissa krav och tekniska specifikationer.


Material som stålplåt, rör, profiler och andra material för produktion måste då köpas in. Dessa material måste väljas i enlighet med produktens tekniska krav.


Nästa steg är bearbetning, vilket innebär att man använder utrustning som CNC-svarvar och fräsmaskiner för att bearbeta material med precision. Handhållna skärverktyg används också för att tillverka precisionsdetaljer.


Då krävs en svetsprocess med acetylen-syre, elektrisk eller lasersvetsprocess. Efter att svetsprocessen är klar bör kvalitetskontroll utföras för att inspektera svetsen.


Nästa steg är målning. Denna process säkerställer att produkten är skyddad från yttre påverkan som fukt, temperaturförändringar och UV-strålning.


Det sista steget är montering och testning av produkten. Montering består av att ansluta alla element, inklusive alla elektroniska komponenter. Vid produkttestning kontrolleras om den uppfyller kraven och tekniska specifikationer.


Schweißen von Stahl

1. Stålproduktion i Polen

Tillverkningen av stålelement består av att tillverka metallmaterial i en specifik form, storlek och design. Beroende på applikation kan stålelement bestå av olika typer av stål. För detta används värmebehandlings-, bearbetnings- och svetsprocesser. Dessa processer varierar beroende på produktens krav. Bearbetning omfattar svarvning, skärning, fräsning, slipning och borrning. Svetsning kan göras med elektriska, gas- eller laserprocesser.2. Laserskärning i Polen

Metalllaserskärning är en bearbetningsteknik som använder laserenergi för att skära former i metall. Denna teknik är mycket exakt och kan användas för att skära både enkla och mer komplexa former. Det används oftast för skärning av rostfritt stål, kolstål, aluminium, koppar och andra metaller. En CO2-laser används för att laserskära metall. Den korrekt fokuserade laserstrålen kan skära olika tjocklekar av metall. Laserskärning av metaller är också mycket snabb och effektiv och kan även användas för att skära mer komplexa former och mönster.Laserskärning av kolstål, rostfritt stål och aluminium på 10 kW TRUMPF TruLaser 5030 laserskärare är en snabb och effektiv metallbearbetningsprocess. Den kan användas för att exakt skära en mängd olika metaller, från rostfritt stål till aluminium. Denna process är snabbare än traditionell skärning och dess precision är högre. Den största fördelen med laserskärning av metaller är att det gör att svåra former och mönster kan utföras med precision. Inga verktyg eller skärverktyg krävs med laserskärning. Eftersom lasereffekten är jämnt fördelad över arbetsstyckets yta förblir mätblocket oförändrat. Dessutom orsakar laserskärning inte deformation och skada på materialet, och temperaturen som genereras av lasern är mycket lägre än andra bearbetningsmetoder.3. Plåt och rörbockning i Polen


Plåtböjning på en kantpress är en process som använder hydraulisk eller mekanisk kraft för att böja plåt till önskad form. Kantpressen är utrustad med specialprofilerade verktyg och är avsedd för bockning av plåt upp till en tjocklek på 3,2 mm. Kantpressen kan vara numeriskt styrd eller helautomatisk. En kantpress används ofta för att göra delar av enkla geometrier som böjda kanter, U- eller V-former och utskärningar. På grund av dess mångsidighet och höga noggrannhet används kantpressen ofta som en CNC-maskin för att skapa komplexa plåtformer.CNC-rörbockning på AMOB 60NC-maskinen med diametrar upp till 60,3 mm är en CNC-bearbetningsprocess som använder speciella rörbockningsmaskiner. Processen går ut på att böja materialet, vanligtvis stålrör, till specifika former och vinklar. CNC-rörbockaren är utrustad med ett numeriskt styrt bockningssystem som möjliggör exakt och exakt rörbockning. CNC-böjning används ofta för att skapa strukturella delar som vanligtvis är komplexa och svåra att tillverka för hand. I CNC-böjningsprocessen pressas materialet genom specialverktyg för att böja det till en specifik form. Dessa verktyg styrs av en dator, vilket möjliggör mycket exakta resultat.4. Tillverkning av maskiner och utrustning i Polen

Maskinbearbetning är en process som använder teknik och dokumentation för att skapa den valda produkten. Denna process kan involvera flera steg, inklusive produktdesign, tillverkning, testning och frakt. Sedan kommer fasen av tillverkningen av maskinerna. I denna fas används den tekniska dokumentationen för att skapa en produkt enligt de angivna kraven. I detta skede kan tekniker för bearbetning, laserskärning, plastformning, svetsning och många andra användas.Tillverkningen av maskiner och deras komponenter kan göras både på traditionellt sätt och med modern teknik. I traditionell produktion används handverktyg som fräsmaskiner, svarvar, borrar, sågar, slipmaskiner och andra för att tillverka maskiner och deras komponenter. Å andra sidan, i produktionsprocessen med modern teknik används numeriskt styrda maskiner som CNC, 3D-skrivare, formsprutningsmaskiner, laserskärmaskiner och andra. I båda fallen kräver tillverkningen av maskiner och deras komponenter noggrann planering av processen och kvalitetsutförande av tillverkaren.


STARMAX PRODUCTION

ul. Rycerska 3
83-050 Gdańsk - Bakowo
Poland
tel +48 601 892 992
e-mail: cnc@starmax.com.pl
http://www.snabbfrasning.se/

Pages